Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

मिती २०७६-७-८ गते सम्मकाे MRP बनेर अाएकाे ।

2076-08-06

2076-08-06


मिती २०७६-६-८ गते सम्मका MRP बनेर अाएकाे हुदाँ सम्बन्धीत व्यत्तिहरूले अाफ्नाे नागरिकता र रसिद लिएर इलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुरमा सम्पर्क गर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।