Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

मिति २०७७।०९।२३ गते देखि २०७७।१०।१५ सम्मकाे (M.R.P) बनेर आएकाे जानकारी।