Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

तुलाराज सुनुवार

  • तुलाराज सुनुवार

तुलाराज सुनुवार


तुलाराज सुनुवार
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9852836288
ठेगाना Khijidemba 4, ओखलढुङ्गा
बहाल मिति २०७७ चैत्र ४