Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

सुनिल पौडेल

  • सुनिल पौडेल

सुनिल पौडेल


सुनिल पौडेल
शाखा अधिकृत

पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852835288
ठेगाना Biratnagar मोरङ्ग
बहाल मिति २०७२ श्रावण ११