Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कटारी, उदयपुर

गाेविन्द बहादुर कार्की


गाेविन्द बहादुर कार्की


गाेविन्द बहादुर कार्की
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9842846974
ठेगाना surunga 2, सप्तरी
बहाल मिति २०७७ श्रावण १२